Turinio auditas

61%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF formatais.

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus. Pateiks rudenį
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Pateiks rudenį

Patricija
194 „Nykštukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
195 „Žirniukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas
 

Patricija
196 „Lašiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
197 „Smalsučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
198 „Gintarėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
199 „Boružėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
200 „Aitvariukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
206 „Spinduliukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
207 „Drugelių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
208 „Zuikučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
209 „Bitučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
210 „Pelėdžiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto vardą, pavardę Šiuo metu vykdoma atranka.
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jeigu taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Draželis: duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Patricija
202 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darželis duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui. Pateiks
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems. Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Gyvenimo aprašymus (CV) –Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Patricija
4 Pedagogai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pavel pavarde
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Patricija
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Alia Markevič ir Rimutė Mackonienė kokios pareigos darželyje
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Marekas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat pateikite visų dirbančių specialistų:
Pareigybės aprašą Pateiks
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Darželis: Pateiks

Patricija
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. 
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darželis: pateiks vėliau

Patricija
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Patricija
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Draželis parašė: informaciją pateiksime vėliau

Patricija
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darželis parašė: su pirkimais susijusią informaciją  pateiksime vėliau

Patricija
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Patricija
64 Lopšelio-darželio himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Darželis parašė informacija tinkslinama.

Patricija
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Prašome parinkti nuotraukų, kurios pristatytų Jūsų lopšelio-darželio erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darželis rašė: nuotraukas pateiksime vėliau

Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
184 Darželio grupė Neutrali Patricija
201 Vadovų darbotvarkė Neutrali Patricija
213 Slapukų valdymas Neutrali Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti

Patricija
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Patricija
7 Pedagogų taryba Bendrieji reikalavimai Patricija
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Patricija
11 Darželio taryba Bendrieji reikalavimai Patricija
12 Pasiekimai Neutrali Patricija
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Patricija
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Patricija
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Patricija
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai 

Patricija
34 Ugdymas Neutrali Patricija
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Patricija
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Patricija
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Patricija
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Patricija
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Patricija
62 Lopšelis-darželis Neutrali Patricija
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali Patricija
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Patricija
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Patricija
78 Svetainės medis Neutrali Patricija
79 Apie lopšelį-darželį Neutrali Patricija
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Patricija
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Marekas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Marekas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Patricija
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Patricija
115 Lopšelio-darželio simboliai Neutrali Patricija
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Patricija
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Patricija
123 Bendradarbiavimas Neutrali Patricija
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Patricija
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Patricija
156 Turinio auditas Neutrali Patricija
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai Patricija
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Patricija
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Patricija
163 Savivalda Neutrali Patricija
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Patricija
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Patricija
171 Priėmimas į lopšelį-darželį Neutrali Patricija
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Patricija
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Patricija
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Patricija
191 Ugdymo grupės Neutrali Patricija
192 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Patricija
193 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą. Pateisk vėliau.

Patricija
203 Prevencinės programos Neutrali Patricija
204 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka Neutrali Patricija
205 Smurto ir patyčių prevencija Neutrali Patricija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti

Patricija
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui. Pateiks
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems. Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Gyvenimo aprašymus (CV) –Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Patricija
4 Pedagogai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pavel pavarde
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Patricija
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Patricija
7 Pedagogų taryba Bendrieji reikalavimai Patricija
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Patricija
11 Darželio taryba Bendrieji reikalavimai Patricija
12 Pasiekimai Neutrali Patricija
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus. Pateiks rudenį
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Pateiks rudenį

Patricija
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Patricija
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto vardą, pavardę Šiuo metu vykdoma atranka.
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Patricija
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Patricija
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai 

Patricija
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Patricija
34 Ugdymas Neutrali Patricija
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF formatais.

Patricija
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Patricija
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Patricija
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Patricija
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Patricija
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Darželis: Pateiks

Patricija
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Patricija
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Patricija
62 Lopšelis-darželis Neutrali Patricija
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali Patricija
64 Lopšelio-darželio himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Darželis parašė informacija tinkslinama.

Patricija
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Patricija
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Patricija
78 Svetainės medis Neutrali Patricija
79 Apie lopšelį-darželį Neutrali Patricija
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Patricija
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Marekas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Marekas
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Alia Markevič ir Rimutė Mackonienė kokios pareigos darželyje
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Marekas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Patricija
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Patricija
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. 
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darželis: pateiks vėliau

Patricija
115 Lopšelio-darželio simboliai Neutrali Patricija
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Patricija
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Patricija
123 Bendradarbiavimas Neutrali Patricija
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Patricija
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Prašome parinkti nuotraukų, kurios pristatytų Jūsų lopšelio-darželio erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darželis rašė: nuotraukas pateiksime vėliau

Patricija
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Patricija
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat pateikite visų dirbančių specialistų:
Pareigybės aprašą Pateiks
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Patricija
156 Turinio auditas Neutrali Patricija
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai Patricija
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Patricija
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Patricija
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Patricija
163 Savivalda Neutrali Patricija
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Patricija
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jeigu taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Patricija
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Patricija
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Draželis: duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Patricija
171 Priėmimas į lopšelį-darželį Neutrali Patricija
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Draželis parašė: informaciją pateiksime vėliau

Patricija
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darželis parašė: su pirkimais susijusią informaciją  pateiksime vėliau

Patricija
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Patricija
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Patricija
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Patricija
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Patricija
184 Darželio grupė Neutrali Patricija
191 Ugdymo grupės Neutrali Patricija
192 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Patricija
193 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą. Pateisk vėliau.

Patricija
194 „Nykštukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
195 „Žirniukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas
 

Patricija
196 „Lašiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
197 „Smalsučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
198 „Gintarėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
199 „Boružėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
200 „Aitvariukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
201 Vadovų darbotvarkė Neutrali Patricija
202 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darželis duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Patricija
203 Prevencinės programos Neutrali Patricija
204 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka Neutrali Patricija
205 Smurto ir patyčių prevencija Neutrali Patricija
206 „Spinduliukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
207 „Drugelių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
208 „Zuikučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
209 „Bitučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
210 „Pelėdžiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Patricija
213 Slapukų valdymas Neutrali Eimantas