Lopšelio-darželio himnas

Muzika: Sofijos Garbatavičienės
Žodžiai: Sofijos Garbatavičienės ir Stefanijos Šlekonienės

Varpelio daržely aidi balsai
Klega vaikučiai, klega vaikai
Čia mokos, dainuoja, vaidina, sportuoja
Čia dirba netingi, čia auga laimingi.

Pried.
Varpelis, varpelis, skamba din di lin
Varpelis, varpelis, šaukia mus tolyn.
Varpelis, varpelis, skamba din di lin
Varpelis, varpelis kviečia mus būrin.

Linksmai mes gyvenam, daug turim draugų
Pašokti mums reikia, išmokti kalbų.
Sodinsime gėlę, auginsim medžius
Išeisim mokyklon, paliksim draugus

Pried.
Varpelis, varpelis, skamba din di lin
Varpelis, varpelis, šaukia mus tolyn.
Varpelis, varpelis, skamba din di lin
Varpelis, varpelis kviečia mus būrin.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį