Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai 2024-01-03 13:15:40 8.92 MB
Tvarkų aprašai
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo 2022 m. 2023-05-15 15:42:56 198.03 KB
Vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-15 15:42:56 117.57 KB
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” privatumo politika 2020 m. 2023-05-15 15:42:56 1.89 MB
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-15 15:42:56 4.53 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-05-15 15:42:56 2.28 MB
Taisyklės
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-05-15 11:00:20 9.59 MB
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 2020 m. 2023-05-15 11:00:52 3.22 MB
Prašymai
Pateisinimas dėl ligos 2023-05-15 15:26:00 26 KB
Pateisinimas dėl nelankymo 2023-05-15 15:26:00 26.5 KB
Pateisinimas dėl nelankymo vasarą 2023-05-15 15:26:00 27.5 KB
Prašymas dėl lengvatos 2023-05-15 15:26:01 25.5 KB
Vaiko išbraukimas 2023-05-15 15:26:01 13.14 KB
Prašymas į priešmokyklinę grupę 2023-05-15 15:26:01 13.08 KB
Formos
Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma 2023-05-15 10:31:01 54 KB
Pareigybių aprašymai

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį