Apie lopšelį-darželį

Informacija

Vilniaus lopšelis darželis „Varpelis“ įsteigtas 1979 m.

Darželis – ikimokyklinio ugdymo institucija, kurioje visapusiškai lavinami ir auklėjami vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi ugdytinių aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, kūrybiškumas, siekiama atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėjama vaiko individualybė. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 metų. Įstaigoje veikia 12 grupių.

Siekiant tenkinti visų ugdytinių ir jų tėvų poreikius, sudarytos sąlygos, per vaiko pasirinktą ar pedagogų tikslingai pasiūlytą veiklą vaiko poreikiams tenkinti, sąlytyje su jį supančiu pasauliu, žmonėmis, daiktais ir reiškiniais, įgyti ankstyvajame, ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje būdingas kompetencijas. Mišrių šeimų tėvų lūkesčiai,- jog vaikas įvaldys lietuvių kalbą ir galės sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, realizuos savo visuomeniškumą ir pilietiškumą.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį