Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436, kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur (dabar 2,20 Eur);

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur);

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur (dabar 2,80 Eur);

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53), vakarienei – 0,84 Eur (dabar 0,31 Eur);

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur (dabar 1,70 Eur);

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur (dabar 1,90 Eur);

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur.)“.

Taip pat panaikintas 11¹punktas, kuriuo buvo reglamentuojama, kad kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus vaikų ugdymas ir maitinimas Vilniaus miesto lopšeliuose-darželiuose yra nemokamas.Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams.

Pridedame sprendimą:

Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos:„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. sprendimas NR. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo.

Pridedame sprendimą:

Priedai:

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį