Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis: 

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Kita švietimo veiklos rūšis:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį