Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Goda Juodelytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Jekaterina Kisel Sekretorė Sekretorė

3.

Daiva Arsobienė Logopedė Narė

4.

Elvyra Juodviršienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Narė

5.

Renata Arlauskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Narė
6. Daiva Laurinavičienė Dietistė Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos 

  • Sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
  • Gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo.
  • Kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui.
  • Konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais.
  • Gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 2024-03-05 17:07:31 150.11 KB
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” smurto ir patyčių prevencijos planas 2022 m. 2023-07-04 15:09:45 114.83 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. 98.44 KB
Vaiko geroves komisijos veiklos planas 2024 m. 115.03 KB
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” smurto ir patyčių prevencijos planas 2023 m. 2023-12-04 23:18:54 877.45 KB

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį